STICHTING SENIORENBOUW NOORD-NEDERLAND


    Nieuws

 

► Op 19 juni j.l. presenteerde de gemeente Assen het ontwerp bestemmingsplan

    "Kloosterakker". Binnenkort vindt een eerste oriënterende bespreking plaats om de

    mogelijkheden voor een nieuw project te onderzoeken.

    Dit zou dan het vierde project in Assen worden.

 

    De eerste geïnteresseerden voor een woning volgens het concept "zelf bouwen in een 

    hofje" hebben zich al aangemeld.

 

    Ook geïnteresseerd? Meld u dan aan via het contactformulier of telefonisch:

    0592 481240 / 06 10557518.

  

 

     De hedendaagse variant van bouwen in een hofje. De auto voor de deur en ontmoeten aan de binnenzijde met privacy in

     eigen tuin aan de achterkant.

 

*

► Nog dit jaar gaat het bestuur in gesprek met de gemeente Tynaarlo. Wellicht is er ruimte

    voor een bescheiden woningbouwplan in Vries.

 

*

► Ook is de Stichting in gesprek met de gemeente Aa & Hunze om de mogelijkheden te

    onderzoeken voor een plan in Rolde. Het gaat om een naar ons idee zeer geschikte 

    locatie.

 

    Wilt u de boot niet missen, meld u dan aan!

 

*

 

► Maandag 1 oktober 2018 kregen wij bezoek van minister Ollongren, CDK mevrouw   

    Klijnsma, burgemeester Marco Out en wethouder mevrouw Gea Smith met gevolg.

   

 

    De minister wilde alles weten over de woningen voor ouderen en vooral de wijze waarop

    de stichting dergelijke projecten opzet en met de toekomstige bewoners realiseert, sprak

    haar aan.

    Vooral hebben wij kunnen uitleggen welke problemen wij ondervinden bij het maken en  

    uitvoeren van plannen op het gebied van regelgeving.

 

 

 

 

    Bestemmingsplannen hebben tegenwoordig zodanige randvoorwaarden dat onze manier

    van bouwen niet mogelijk is (bebouwd oppervlak, tuin/terras aan de achterkant, carport

    aan de voorkant die voor de gevel uitkomt, etc).

    Voor veel ouderen duurt alles daarom te lang.

 

 

 

   

 

 

    Een goede subsidieregeling voor projecten in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap  

    (CPO) is eveneens van essentiëel belang.

    Eén en ander hebben wij aan de hand van een powerpointpresentatie kunnen laten zien.

    Voor een nieuw project is het nu wachten op Kloosterveen 3.

    Zoals het er nu uitziet kunnen we in 2019 plannen maken en uitwerken en in 2020  

    bouwen.

 

 

 

Top